Swagerman (1959) is een ervaren bestuurder en momenteel Raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch. Daarvoor was hij werkzaam in de luchtvaartindustrie en Hoofdofficier van Justitie. Ook is hij namens de VVD lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Swagerman geeft aan verheugd te zijn met de benoeming: “Het voorzitterschap van het BOA-platform is een mooie kans om samen met de leden op landelijk strategisch niveau te zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Dat doen we door ontwikkelingen en knelpunten te benoemen en oplossingen te verkennen. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” Met betrekking tot de positionering van de BOA ziet Swagerman een duidelijke meerwaarde: “Overlast en kleine criminaliteit groeit snel uit naar fors grensoverschrijdend gedrag en verloedering als niet snel en adequaat wordt ingegrepen. Burgers en organisaties waaronder de politie kunnen niet alles doen en daar is de inzet van goed opgeleide en toegeruste BOA’s in een op samenwerking en elkaar versterkende werkwijze van essentieel belang.”