Ook in de gemeente Zaanstad doen ze moeite om de leerlingen te bereiken. Boa’s en leerplichtambtenaren gaan samen de straat op om klasgenoten of vrienden te vragen of ze iemand kennen waarmee ze geen contact meer hebben sinds de coronacrisis. Zo lukt het kinderen op het spoor te komen. Boa Sebastiaan in het NOS Journaal: “De reden waarom we geen contact met de kinderen krijgen verschilt per kind. Soms komt het door een taalachterstand van de kinderen en de ouders en dan krijgen ze niet alle maatregelen mee.”

Geen contact met kinderen

Leerplichtambtenaar Elisanne van Rooijen beaamt dit. “Hier in Zaanstad wonen veel mensen met een Bulgaarse achtergrond. Vanuit de scholen krijgen ze daar geen contact mee.” Doordat leerplichtambtenaren en boa’s samen op pad gaan, krijgen ze meer te horen. Ook wisselen ze op die manier kennis over de kinderen uit. Deze samenwerking is uniek in Nederland.

Bron: Het CCV