Overal in Nederland leveren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid. Dat doen ze op verschillende plaatsen, zoals in woonwijken, natuurgebieden en in en rondom stations. Sten Meijer, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en secretaris van het BOA-platform zegt hierover: “Boa’s uit de verschillende domeinen hebben in de samenwerking met elkaar, maar ook met andere ketenpartners, vragen. Bijvoorbeeld over het actuele onderwerp: wanneer kun je welke informatie en met wie delen? Op boa-expertisecentrum.nl vinden zij hier nu zowel de nodige achtergrondinformatie, als dat ze hun vraag kunnen voorleggen aan deskundigen.” Een ander thema dat op deze site wordt uitgelicht is de samenwerking tussen boa en politie. Hier staan ook enkele praktijkvoorbeelden bij.  

Digitaal plein en stelling van de week

In het boa expertisecentrum komen kennis, expertise, trends en ontwikkelingen rondom de boa samen. Op het digitaal plein kunnen boa’s hun vragen of onduidelijkheden direct stellen of delen met andere bezoekers in de community. Op deze manier verbindt het boa-expertisecentrum vakgenoten, wordt informatie breed gedeeld en stimuleert het verdere samenwerking.

“Het boa-expertisecentrum.nl is een website, maar vooral ook een community in opbouw."

CCV-adviseur en secretaris BOA-platform Sten Meijer

Meijer: “Het boa-expertisecentrum.nl is een website, maar vooral ook een community in opbouw. Door informatie, kennis en werkwijzen op deze plek met elkaar uit te wisselen en te delen wordt dit voor iedereen vrij toegankelijk. We staan natuurlijk met de community nog in de kinderschoenen en hopen dat zoveel mogelijk boa’s hier hun kennis en ervaringen willen delen zodat we allemaal van elkaar kunnen leren.”

Een deel van de website is alleen toegankelijk voor leden, zoals het digitaal plein. Boa’s, hun leidinggevenden en professionals rondom de boa uit de domeinen 1, 2 en 4 kunnen lid worden.  De website brengt elke week een stelling waar leden op kunnen reageren. Deze week: ‘Stelling van de week: De samenwerking tussen de BOA's en de politie is sinds de coronatijd verstevigd’. Wat vind jij daarvan? Het boa-expertisecentrum.nl hoort het graag!

Bron: Het CCV