Boa primair aan zet
In 2014 introduceerde de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie het leefbaarheidscriterium. Volgens dit criterium is de boa primair aan zet wanneer het gaat om overtredingen en overlast die gevolgen hebben op leefbaarheid in wijken, zoals hangjeugd en hondenpoep. De politie neemt het voortouw wanneer thema’s als openbare orde en veiligheid geraakt worden. Daarbij geldt dat politie voornamelijk signalerend en adviserend te werk gaat, en minder uitvoerend.

Echter, dit criterium biedt niet altijd voldoende houvast voor een goede samenwerking tussen boa’s en politie. Het onderscheid tussen leefbaarheid en veiligheid zou in praktijk bijvoorbeeld onduidelijk zijn. Bovendien kan dit onderscheid volgens de politie leiden tot blinde vlekken in de handhaving op leefbaarheid, omdat boa's een beperkte bevoegdheid hebben om te handhaven. Ten slotte staat een gebrek aan informatiedeling een goede samenwerking in de weg.

Niet naast elkaar maar met elkaar
Toch gaat de samenwerking vaak ook wél goed, blijkt uit onderzoek dat bureau Necker van Naem deed in meer dan 15 gemeenten. Over het algemeen erkennen boa’s en politie elkaars meerwaarde en expertise. Daarnaast komen boa’s regelmatig met manieren om de samenwerking te versterken, onder andere via gezamenlijke briefings, onderlinge uitwisseling van contactgegevens en gezamenlijke rondes in gemixte koppels van beide partijen.

De weg naar een optimale samenwerking
Voor de gemeente is een belangrijke rol weggelegd in de sturing van de samenwerking. Zo is het essentieel om als gemeente bewust te zijn van de behoefte op de werkvloer en beide partijen voldoende ruimte voor initiatieven te geven. Daarnaast kan zij op tactisch en strategisch niveau een steentje bijdragen door de juiste omstandigheden voor een optimale samenwerking te creëren:
 
  • Zorg voor bewustwording over de (verschillen in) expertise en bevoegdheden van de boa’s en politie, zowel op de werkvloer als op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
  • Baken te taken af: maak een duidelijke rolverdeling en heldere afspraken.
  • Draag zorg voor een goede informatie-uitwisseling waarbij de gemeente een centrale, structurerende rol inneemt.
  • Blijf beleidsdoelen benadrukken zodat deze niet uit het oog worden verloren.

 

Bron: boa-expertisecentrum.nl