Tijdens de zonnige weekenden konden ook zij direct worden ingezet, zoals de boa’s van Waterschap Limburg. Zij surveilleerden in Zuid-Limburg en het Meinweggebied. Groepjes mensen, vooral motorrijders en wielrenners, zijn aangesproken en werden gewezen op het bewaren van voldoende afstand.

Boetes

Wie de mediaberichtgeving volgt, ziet ook dat de eerste stevige boetes zijn uitgedeeld. Gemeente.nu sprak zelfs van een boeteregen: ‘Groepen die de coronamaatregelen nog steeds niet schenen te begrijpen, veroorzaakten op verschillende plekken een boeteregen.’ In Waddinxveen zijn 27 ‘kroegtijgers’ beboet. Ook de eigenaar van de horecagelegenheid is bestraft. De hoogte van die boete moet nog worden bepaald. In Rijssen en Nijverdal werden boetes uitgedeeld voor samenscholing. In Arnhem was burgemeester Ahmed Marcouch not amused, hij twitterde: 'Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade #Arnhem het samenscholingsverbod te schenden'. Marcouch prijst het optreden van de politie en handhavers.

Niet ontevreden

Ondanks de bovenstaande incidenten zijn minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, niet ontevreden. Zij kijken samen terug op een ‘relatief rustig verlopen weekend’. De ‘meeste mensen hebben zich goed gehouden aan de oproep om thuis te blijven’ en ‘mensen hielden zich aan de 1,5 meter afstand’.

Deel je ervaringen

Er gebeurt dus veel in Nederland als het gaat om handhaving. Er ontstaan mooie en unieke samenwerkingen, zoals tussen boa’s en leerplichtambtenaren. Ook de boa en politie werken nu vaker met elkaar dan naast elkaar. Alle kennis, ervaringen en best practices die nu worden opgedaan, mogen niet verloren gaan. Het BOA-expertisecentrum, momenteel ‘under construction’, is een ideale plek om dit te borgen. Het is nog niet af, maar deel alvast wat je kunt en mag delen via dit formulier. Alle lessons learned mogen niet verloren gaan!

Vanuit het BOA-platform is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) bezig met de opzet van een BOA-expertisecentrum, een centrale plek voor actuele kennis en ontwikkelingen rondom de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Voor dit centrum zoekt het CCV goede voorbeelden, praktische kennis en ervaringsverhalen om breder te delen. Deel je ervaring en vul het formulier in

Bron: Het CCV