De noodverordening wordt door het versoepelen van de maatregelen steeds weer aangepast. Voor handhavers is het van belang om op de hoogte te blijven van de actuele wettelijke regels, dus ook na het versoepelen van de maatregelen. In het nieuwe dossier wordt ingegaan op de naleving van coronamaatregelen in verschillende sectoren. Daarbij is specifieke aandacht voor horeca, openbaar vervoer, openbare ruimte, winkelcentra en jongeren. 

Gedrag

In het dossier is ook aandacht voor gedrag. Nu de horeca per 1 juni onder strikte voorwaarden de deuren weer mag openen, is het belangrijk om te onderzoeken hoe mensen zich (waarschijnlijk) gaan gedragen. Houden gasten en horecapersoneel zich aan de regels en wat doen toezichthouders als regels worden overtreden? Het CCV heeft een quickscan gedaan naar de gedragsmotieven van gasten die in de horeca de 1,5 meter afstand moeten bewaren. Gaan gasten zich wel of niet aan de regels houden en waarom? Voor een aantal verwachte knelpunten is nagedacht over tips en aanbevelingen vanuit de gedragspsychologie. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor strategische toezichthouders/boa’s en/of voor de horecaondernemer (of zijn personeel).

Deel je ervaringen

Hoe pak jij de uitdagingen van het naleven van de coronamaatregelen aan? Mail het CCV je praktijkvoorbeeld of deel je ervaringen anoniem in het digitale vertelpunt.

Bron: Het CCV