Aantal (vrouwelijke) werkenemers stijgt
Ook het aantal werknemers is in 2018 weer licht gestegen (plus 0,5 procent). De trend dat steeds meer vrouwen in dienst komen van beveiligingsbedrijven zet ook door (van 20 procent in 2015 naar 25 procent in 2018). In de particuliere beveiligingsbranche werken 20.924 mannen en 6.975 vrouwen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse branchescan, die is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De analyse heeft betrekking op gegevens over 2018 en op verwachtingen van ondernemingen ten aanzien van 2019. Het onderzoek is voor de vijftiende keer gehouden.

Positieve verwachtingen
In 2018 was de omzetgroei bij mkb-bedrijven in het algemeen iets sterker dan bij grotere ondernemingen. De verwachtingen van beveiligingsbedrijven voor 2019 zijn echter over de hele linie nog positiever dan een jaar geleden. Ruim twee derde van alle bedrijven (vorig jaar nog ruim de helft) voorziet voor dit jaar een omzetgroei (en wel met gemiddeld 9 procent), terwijl ongeveer een vijfde zijn omzet dit jaar ziet stabiliseren.

Leeftijdssamenstelling blijft zorgelijk
Een punt van zorg blijft de leeftijdssamenstelling van de branche: het percentage medewerkers boven de 45 jaar is verder gegroeid (van 43 procent in 2017 naar 46 procent in 2018). Het aandeel jonge werknemers (onder de 25 jaar) blijft stabiel op circa 10 procent. Het ziekteverzuim is gestegen van 5,8 procent in 2017 naar 6,6 procent in 2018.

Maatschappelijk verantwoord wagenpark
Een opvallend verschijnsel is verder de samenstelling van het wagenpark van surveillanceauto’s (in totaal 880 in 2018). Het aantal volledig elektrische auto’s groeide in slechts een jaar tijd van 2 naar 7 procent, wat vooral ten koste ging van het aantal dieselauto’s.

Meer weten? Download dan het rapport Ontwikkelingen in de beveiligingsbranche 2018 of neem een kijkje op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.