De nieuwe website boa-expertisecentrum.nl is sinds kort een centrale plek waar informatie over het werk van de boa’s en hun vraagstukken bij elkaar komen. Ze kunnen elkaar hier leren kennen en van elkaars ervaringen leren. Het boa-expertisecentrum.nl is een initiatief van het BOA-platform en wordt beheerd door het CCV.

Welke wensen voor BOA-expertisecentrum
Om de onderwerpen en discussies op de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers, houden de studenten nu de enquête. Ook kijken de CHE-studenten hoe ze de website onder de aandacht van de handhavers kunnen brengen en hoe ze de boa’s er het beste bij kunnen betrekken.
 

“Heb jij een handhavende functie en wil je ons helpen? Vul dan de korte vragenlijst in”, aldus student Julian Ploeg. “Het beantwoorden neemt slechts enkele minuten in beslag. “Je doet ons en daarbij het onderzoek een enorme gunst door deze korte enquête in te vullen.” Er zijn onder meer vragen over onderling contact tussen handhavers. De antwoorden zijn anoniem en vertrouwelijk. Ten slotte roepen de studenten ook de huidige leden van het BOA-expertisecentrum op om de vragenlijst binnen hun netwerk te verspreiden.

 

Bron: boa-expertisecentrum.nl