Khalil Sotbi, boa bij Staatsbosbeheer, zoekt dagelijks naar illegale dumpingen in de natuur rond Breda. Dat kan drugsafval zijn, maar ook huis-tuin-en-keukenpuin. “Iedere dag verbaas ik me over wat mensen allemaal in de natuur achterlaten”, vertelt hij. “Koelkasten, potten verf – laatst vonden we zelfs een bank. Kom ik iets tegen, dan meld ik dat bij de betreffende gemeente. Die zorgt er vervolgens voor dat de rommel wordt opgeruimd.”

SAMEN STERKER
Vaak gaat Sotbi alleen op pad, maar soms vergezelt collega Stefan Schellekens hem. Hij is boa bij Omgevingsdienst Brabant Noord in het team Samen Sterk In Brabant. “Met Samen Sterk In Brabant zoeken we de samenwerking op met andere partijen”, aldus Schellekens. “Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, gemeenten en waterschappen. Ons gezamenlijke doel: het milieu in Brabant beschermen. Het grote voordeel van de samenwerking is dat we over gemeentegrenzen heen kunnen optreden. Heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld een probleem dat nét buiten hun gebied ligt, dan kunnen we dat samen aanpakken.”

BUITEN BETER
Komen er bij Staatsbosbeheer meldingen binnen van een dumping, of vinden de boa’s iets tijdens hun dagelijkse ronde, dan melden ze dit via de BuitenBeter-app op hun smartphone. Met deze app kunnen ook burgers een melding doen bij hun gemeente. “We maken een foto van wat we zien”, legt Sotbi uit. “Daarbij geven we aan of er sporen zijn van een mogelijke dader en of er nog andere bijzonderheden zijn. De app registreert via gps de exacte locatie, zodat de gemeente precies weet waar ze moet zijn om het afval op te ruimen.”

KAT EN MUIS
“Grote dumpingen – vaten met drugs bijvoorbeeld – komen in principe niet dagelijks voor”, vertelt Sotbi. “Maar het kan zomaar drie keer in de week raak zijn. Daar is helaas geen peil op te trekken. Dat maakt handhaven ook heel lastig. De hotspots bezoeken we vaker, maar het blijft een kat-en-muisspel. We proberen de dader van een dumping natuurlijk altijd te achterhalen. Dat lukt helaas zelden. Dumpingen kunnen we niet voorkomen. Maar het zichtbaar aanwezig zijn en mensen aanspreken heeft wel effect. Het werkt preventief.”

Bron: Toezine