Kartrekkers

Met ex-minister Pieter Winsemius als voor­zitter en voormalig korpschef Peter Vogelzang als plaatsvervangend voorzitter heeft het BOA-Platform twee stevige en gedreven kar­trekkers. Ook Lieke Sievers, voorzitter van de Vereniging Politie Dieren en Milieubescherming en burgemeester van Edam-Volendam, is actief betrokken. Verder krijgt het platform ondersteuning van Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, en Dick van Dop, voorheen werkzaam bij de politie als recherchechef en onder Winsemius als afdelingshoofd Handhaving / Milieu Bijstands Team (MBT) bij het ministerie van VROM. Onder hun leiding gaan de betrokken partijen via het platform aan de slag met een gezamenlijke beleidsvisie op samenwerking tussen BOA’s, politie en gemeenten en versterking van de positie van de BOA.

  • Pieter Winsemius

  • Peter Vogelzang

  • Lieke Sievers

  • Richard Gerrits

  • Dick van Dop