Kerngroep

Met Ben Swagerman als voor­zitter heeft het BOA-Platform een stevige en gedreven kar­trekker. Ook Lieke Sievers, voorzitter van de Vereniging Politie Dieren en Milieubescherming en burgemeester van Edam-Volendam, is actief betrokken. In februari 2022 is Anne Marie Bosman - manager van het landelijke Exameninstituut Toezicht en Handhaving (ExTH) - deze kerngroep komen versterken.

Onder hun leiding gaan de betrokken partijen via het platform aan de slag om op landelijk strategisch niveau te zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA.

  • Ben Swagerman

  • Anne Marie Bosman

  • Lieke Sievers