Projecten

1. BOA-expertisecentrum (afgerond)

Veel organisaties zijn actief rondom de BOA. Echter, een centrale plek waar kennis, expertise en trends & ontwikkelingen rondom de BOA samenkomen, ontbreekt. Met het oprichten en inrichten van een BOA-expertisecentrum wordt in die behoefte voorzien: https://www.boa-expertisecentrum.nl/

2. Naar een weerbare samenleving (afgerond)

In 2017 heeft toenmalig voorzitter Pieter Winsemius een pleidooi gehouden voor 'het sterkmaken van burgers' en de rol van de BOA daarin. In het bijbehorende document - ‘Naar een weerbare samenleving’ - staan diverse aanbevelingen hoe daartoe te komen. Als bijlage in dit document is het BOA-manifest opgenomen. Dit is tot stand gekomen met de leden van het BOA-platform. Daarin is aandacht voor:

  • Toespitsing op leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte
  • Bevoegdheid / relatie met reguliere politie
  • Werving en opleiding

Voor nu is het de uitdaging van het BOA-platform om op diverse thema's meer duidelijk te krijgen van de landelijke politiek. Daarover gaat het platform met regelmaat in gesprek met andere partijen. 

Zie ook: ‘Landelijk beleid voor invulling functie BOA’s noodzakelijk’