Verslagen

Het BOA-Platform komt minimaal eens per kwartaal bijeen. Van ieder overleg wordt een verslag gemaakt. Op deze pagina staan de agenda's en de verslagen van de overleggen van 2017 tot en met 2021.