Werkgroepen

Momenteel zijn er drie werkgroepen die zich richten op de volgende onderwerpen:

 • De middelen: o.a. BOA’s en geweldsbevoegdheid, portoverkeer / gebruik C2000
 • De professionalisering: o.a. BOA’s en verdachtenverhoor, opstellen van een proces-verbaal, privacywetgeving, het screenen van een BOA
 • De samenwerking: o.a. gegevensuitwisseling tussen BOA en politie, samenwerking BOA-politie, samenwerking domein I en IV en I en II.

De werkgroepen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het BOA-Platform.

Verslagen

Werkgroep Samenwerking
 • Verslag 7 februari 2019
 • Verslag 18 september 2019 p.m.
 • Verslag 27 november 2019 p.m.
 • Verslag 5 februari 2020 p.m.
 
Werkgroep Middelen
 • Verslag 27 maart p.m.
 • Verslag 16 oktober p.m.
 
Werkgroep Professionalisering
 • Verslag 30 januari 2019 p.m.
 • Verslag 24 oktober 2019 p.m.
 • Verslag 26 februari 2020 p.m.