Werkgroepen

Momenteel zijn er twee werkgroepen die zich richten op de volgende onderwerpen:

  • De professionalisering: o.a. kwaliteit van een proces-verbaal, tekort aan stageplaatsen, inzet van het handhavingarrangement, aandacht voor de BOA's in het buitengebied.
  • De samenwerking: o.a. gegevensuitwisseling tussen BOA en politie, samenwerking BOA-politie, samenwerking domein I en IV en I en II.

De werkgroepen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het BOA-Platform en laten zich voeden door het boa-expertisecentrum.