Werkgroepen

Momenteel zijn er drie werkgroepen die zich richten op de volgende onderwerpen:

  • De middelen: o.a. BOA’s en geweldsbevoegdheid, portoverkeer / gebruik C2000
  • De professionalisering: o.a. BOA’s en verdachtenverhoor, opstellen van een proces-verbaal, privacywetgeving, het screenen van een BOA
  • De samenwerking: o.a. gegevensuitwisseling tussen BOA en politie, samenwerking BOA-politie, samenwerking domein I en IV en I en II.

De werkgroepen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het BOA-Platform.

Verslagen

Werkgroep Samenwerking
 
Werkgroep Middelen
  • Verslag 27 maart p.m.
  • Verslag 16 oktober p.m.
 
Werkgroep Professionalisering
  • Verslag 30 januari p.m.
  • Verslag 24 oktober p.m.