Agenda 2022-2023

In 2022-2023 richt het BOA-Platform zich op de onderstaande punten (in willekeurige volgorde):

1. Informatie-uitwisseling tussen BOA en politie

2. Herijking BOA-functie en BOA-stelsel

3. Herziening leefbaarheidscriterium

4. Samenwerking tussen BOA en politie

5. Samenwerking tussen de domeinen

6. Stageplaatsen voor BOA’s in opleiding

7. Kwaliteit van een proces-verbaal

8. BOA’s en geweldsbevoegdheid

9. Inzet van het handhavingsarrangement

10. Aandacht voor BOA's in het buitengebied

 

Ook actief meedoen? Praat en denk mee via het boa-expertisecentrum!

Binnen de werkgroepen worden de onderwerpen besproken en worden er antwoorden gezocht op vragen als: 

  • Hoe is het nu geregeld?
  • En wat kunnen we daar als platform aan bijdragen? Welke activiteiten willen we ontplooien?
  • Wat is het tijdspad dat we eraan verbinden?
  • Wie pakt het op? Wie is de trekker?
  • Welke positie nemen we in? Wat is dan onze strategie? Stevige advisering of juist allertering?