Boa-expertisecentrum

Veel organisaties zijn actief rondom de BOA. Echter, een centrale plek waar kennis, expertise en trends & ontwikkelingen rondom de BOA samenkomen, ontbreekt. Met het oprichten en inrichten van een BOA-expertisecentrum wordt in die behoefte voorzien: https://www.boa-expertisecentrum.nl/