Van links naar rechts: Dick van Dop, Lieke Sievers, Ben Swagerman, Patrick van den Brink, Sten Meijer, Peter Vogelzang

Het CCV ondersteunt het BOA-platform sinds 2016. CCV-directeur Patrick van den Brink: 'Het BOA-platform is dé plek waar alle organisaties om tafel zitten met een focus op de boa. Daar worden met elkaar ontwikkelingen en knelpunten benoemd en oplossingen verkend op het terrein van Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Deze thema’s zijn ons uiteraard niet onbekend. Dat maakt ook dat het CCV als organisatie het BOA-platform met raad en daad kan bijstaan. Dat doen we vanuit een onafhankelijke positie. Een rol die ons goed past en die voor onze partners herkenbaar is.'

BOA-expertisecentrum

Het BOA-expertisecentrum wordt een centrale plek met informatie, gericht op de uitvoerende boa, leidinggevenden van boa’s en professionals die zich beleidsmatig op de boa richten. Daarnaast zal het ook een digitaal contactpunt zijn waar een vraag gesteld kan worden of een casus kan worden voorgelegd. Het CCV zal voor het geplande BOA-expertisecentrum onder meer de samenwerking tussen boa's en de politie en informatiedeling uitwerken. Projectleider Sten Meijer is hiervoor op zoek naar best practices. Wil jij een best practice delen rondom samenwerking tussen boa's en politie? Neem dan contact op met Sten Meijer

Bron: het CCV