Dagelijks werken ruim 23.000 boa’s aan leefbaarheid en veiligheid, onder meer in de buurt, op stations en in natuurgebieden. De laatste jaren haalt deze beroepsgroep steeds vaker de media. Veel discussies gaan over welke bevoegdheden boa’s moeten hebben. En minstens zo belangrijk: hoe zij soepel kunnen samenwerken met de politie. Omdat de maatschappelijke rol van boa’s steeds belangrijker wordt, neemt de druk op hen toe. Dit signaleert het BOA-platform.
Het BOA-Platform hoort steeds vaker nieuwe vragen van boa’s. Zoals: hoe betrek ik de politie bij een probleem in mijn buurt? En hoe gaan we om met informatiedeling? Er miste een vaste plek voor boa’s om kennis, ervaringen en werkwijzen met elkaar uit te wisselen. Als antwoord daarop lanceerde het BOA-Platform op 23 september de website boa-expertisecentrum.nl.
 
Vakgenoten met elkaar verbinden
De nieuwe website is een kennisplatform voor boa’s uit alle domeinen. Maar ook leidinggevenden en professionals rondom de beroepsgroep zijn er welkom. Denk aan bijvoorbeeld wijkagenten, handhavingsregisseurs van provincies of beleidsmedewerkers van landelijke organisaties als het Openbaar Ministerie, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Met de site willen we een sterke community van boa’s opbouwen. Een plek om advies in te winnen bij vakgenoten en deskundigen, maar ook om problemen aan te kaarten en discussies te starten”, vertelt Sten Meijer. Hij is projectleider van het Boa-expertisecentrum en adviseur bij het CCV. Boa’s kunnen zich met hun werkmail gratis aanmelden op het platform.
 
Vragen ophalen in het werkveld
Naast een openbaar gedeelte op de site met kennis, nieuwsberichten en bijeenkomsten, is er ook een besloten deel. Daar staan blogs, praktijkvoorbeelden, de stelling van de week en bevindt zich het ‘digitale plein’. Hier kunnen leden met elkaar in gesprek gaan en elkaar vragen voorleggen. “Je kan een nieuw gespreksthema starten, waarop alle leden kunnen reageren. Maar je kan elkaar ook een-op-eenberichten sturen”, vertelt Meijer.
Het BOA-Platform hoopt hiermee meer inzicht te krijgen in wat er leeft in het werkveld en welke thema’s meer aandacht nodig hebben. “Het uiteindelijke doel is om interessante vraagstukken die hier omhoog borrelen op te pakken en bij de juiste bestuurders onder de aandacht te brengen. Het CCV heeft als moderator de taak om de vragen op te halen en terug te koppelen”, aldus Meijer.
 
Politie en boa samen sterk
Een belangrijk uitgelicht thema op de site is de samenwerking met de politie. Uit de praktijk blijkt dat die nog niet altijd even soepel verloopt. Het platform deelt daarom ‘best practices’, praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen politie en handhaving die wél succesvol zijn: voer om van elkaars werkwijze te leren.

“De coronacrisis heeft de discussie over de samenwerking weer doen oplaaien. Wel ontstond op verschillende plekken in het land goed teamwerk tussen politie en boa’s. Door het virus waren ze genoodzaakt samen snel en efficiënt op te treden om de corona-maatregelen te handhaven. Samen bepaalden ze voor welke incidenten boa’s of agenten nodig waren. Een paar rondhangende jongeren? Dan ging de boa eropaf. Maar voor een hele groep gingen boa’s en agenten samen, of stond de politie paraat om bij te springen. Mooie praktijkvoorbeelden dus, alleen is het nog zoeken naar hoe ze dit soort samenwerkingen kunnen standaardiseren.”

“Die samenwerking is nog maar één onderwerp. Als steeds meer boa’s hun werkwijzen en ervaringen delen, wordt het boa-expertisecentrum een waardevolle plek waar alle boa’s in Nederland inspiratie en ideeën kunnen opdoen.”

Bekijk hier de website van het boa-expertisecentrum.
 
Bron: Toezine